LEŚNE ZUCHY

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

LEŚNE ZUCHY

Naszą siedzibą jest budynek Centrum „Swoja Olimpia” przy ulicy Swojczyckiej, w sąsiedztwie Parku Kolumba, do którego często i chętnie wybieramy się na spacery i wycieczki. Mimo tego, że nasi wychowankowie uczą się i bawią aż w 6 oddziałach, staramy się zachować kameralny klimat naszej placówki. Sprzyja ona stwarzaniu dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju. Jesteśmy po to aby tworzyć każdemu dziecku warunki, które pomogą mu osiągnąć sukces na miarę jego potrzeb możliwości. Zadbamy o rozwój kompetencji społecznych dziecka. W naszym przedszkolu każde dziecko będzie wspierane w odkrywaniu swojego poczucia własnej wartości. Kładziemy nacisk na komunikację bez przemocy i pomagamy dziecku odszukać jego indywidualne zdolności.
  Informujemy, że Przedszkole Leśne Zuchy jest placówką publiczną – dofinansowanie będzie takie samo jak w innych przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław. Oznacza to, że:

  • pobyt dziecka do 5 godzin jest bezpłatny
  • za każdą kolejną godzinę rodzic płaci 1zł/godz.
  • dodatkowo płatne jest wyżywienie dziecka (ok 14zł-15zł/dzień)

  Staramy się, aby każdy dzień spędzony w naszym przedszkolu był barwny i niósł pozytywne doświadczenia, często wychodzimy poza teren przedszkola, by poznawać bliższą i dalszą okolicę, odwiedzać kina, teatry lub muzea, cieszyć się pięknem przyrody. W przedszkolu, poza nauczycielami, z dziećmi pracują:

  • Logopeda
  • Psycholog
  • Nauczyciel języka angielskiego
  • oraz inni nauczyciele, w tym nauczyciel gimnastyki korekcyjnej oraz religii

Informacje kontaktowe

Adrian Misiura
+48 605 880 233
adrian.misiura@womak.pl

Newsletter

Subskrybuj aby być na bieżąco

Lokalizacja

Swojczycka 69, 51-501 Wrocław

+48 71 343 39 50

Social media